Tradicija uzgoja lipicanaca u državnim ergelama preventivno zaštićena

Tradicija uzgoja lipicanaca u državnim ergelama Đakovo i Lipik stavlja se pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. Konzervatorski odjel u Osijeku, Ministarstva kulture navedeno nematerijalno dobro upisao je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

Navedeno je rezultat suradnje Državne ergele Đakovo i Lipik i Konzervatorskog odjela u Osijeku za koji je priprema opsežne dokumentacije započela početkom godine. Cjelokupna dokumentacije aplicirana je u mjesecu svibnju 2016. godine, te je rezultirala izdanim rješenjem.

Sigurno je preventivna zaštita svojevrsno priznanje državnim ergelama na tradiciji uzgoja lipicanaca koja obuhvaća radnje od same tehnologije uzgoja, prenašanja znanja unutar ergele, vođenja matičnih knjiga i dr. Preventivna zaštita uzgoja lipicanaca u državnim ergelama utjecat će i na širenje svijesti o nacionalnom kulturnom dobru ergela i važnosti lipicanaca u Republici Hrvatskoj.

Druga razina pokretanja projekta je ona međunarodna i vezana je na suradnju sa međunarodnom organizacijom uzgajivača lipicanaca – Lipizzan International Federation (LIF). Intencija LIF-a je da državne ergele lipicanca u Europi apliciraju zajedničku prijavu zaštite lipicanaca prema UNESCO. Prvi korak za zadovoljavanje prijave je nacionalna zaštita koju su uz sada Republiku Hrvatski zadovoljile Austrija i Slovenija, dok su Slovačka i Mađarska u završnim fazama osiguravanja nacionalne zaštite.

Did you like this? Share it!

Skip to content