DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK
Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
URED RAVNATELJA
V. d. ravnatelja: Damir Jakšić, mag.ing.agr.

OIB: 59493690843 (Državna ergela Đakovo i Lipik)
Žiro račun: 2500009-1101342123
IBAN: HR0625000091101342123
______________________________________________________________________________________

DRŽAVNA ERGELA LIPIK
Baranjska 18, p.p. 12, 34551 Lipik

Tel: 034/421 880
Fax: 034/421 844
Web: www.ergela-lipik.org
E-mail: ergela@ergela-lipik.org

UPRAVITELJ DRŽAVNE ERGELE LIPIK: Damir Jakšić, mag.ing.agr. – Tel: 034/421 880 – E-mail: djaksic@dedl.hr

Stručni referent: Sanja Skender – Tel: 034/421 880 – E-mail: sskender@dedl.hr

TURIZAM

Organizacija posjeta i rezervacije:  Sanja Skender

Tel: 034/421 880
Fax: 034/421 844
E-mail: turizam@ergela-lipik.org

Kontakt

Slobono nas kontaktirajte!

Ispunite polja označena sa *

E-mail login: Mail-icon