Kao tijelo javnog sektora, Državna ergela Đakovo i Lipik je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 5. prosinca 2020., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Državna ergela Đakovo i Lipik korporativno mrežno sjedište na adresi www.ergela-djakovo.hr, www.ergela-lipik.org, www.dedl.hr.

Status usklađenosti

Mrežne lokacije www.ergela-djakovo.hr, www.ergela-lipik.org, www.dedl.hr su djelomično usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. U fullscreen tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke enter, na način na koji je to omogućeno u tražilicama pojedinih blokova. Elementi iz footera mrežnog sjedišta, www.ergela-djakovo.hr poveznice i mapa mrežnog sjedišta, proširuju se na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bili vidljivi u potpunosti, umjesto proširivanja prema gore, čime bi udaljenost od dna stranice ostala nepromijenjena. Sadašnje rješenje, proširivanjem tih elemenata, ostavlja nepromijenjenom udaljenost od vrha stranice.

  • Razumljivost

Osim oznaka u obliku strelica, kojim se popis ustanova s kojima Državna ergela Đakovo i Lipik surađuje pregledava pomičući lijevo i desno, trebalo bi dodatno označiti da postoji više suradnih ustanova od onih koje su vidljive na ekranu.

  • Stabilnost

U pregledniku Internet Explorer, sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, ali u drugim preglednicima sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti

Državna ergela Đakovo i Lipik će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 5. prosinca 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost Državna ergela Đakovo i Lipik mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti na:

Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

S ciljem pružanja informacija tijelima javnog sektora oko načina provedbe obveze osiguranja digitalne pristupačnosti, Povjerenik za informiranje otvorio je i info-telefon za digitalnu pristupačnost koji je dostupan na broju +385 1 2009 120, svake srijede i petka od 13 do 15 sati.

Skip to content