444 Gaetana XII

UELN: 191 008 03 00444 13
Datum oždrebljenja: 09.07.2013.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: MAESTOSO
Rod: GIDRANE
Tjelesne mjere: VGŠ 149,50 cm
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena: 11.300,00 kn (10.761,91 + PDV)

469 Allegra VI

UELN: 191 008 03 00469 15
Datum oždrebljenja: 01.05.2015.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: CONVERSANO
Rod: ENGLANDERIA
Tjelesne mjere: VGŠ 150,00 cm
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena: 18.750,00 kn (17.857,15 + PDV)

544 Allegra VII

UELN: 191 008 03 00544 21
Datum oždrebljenja: 08.04.2021.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: TULIPAN
Rod: ENGLANDERIA
Tjelesne mjere:
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena: 15.000,00 kn (14.285,72 + PDV)

548 Gaeta X

UELN: 191 008 03 00548 21
Datum oždrebljenja: 19.04.2021.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: CONVERSANO
Rod: GIDRANE
Tjelesne mjere:
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena: 13.000,00 kn (12.380,96 + PDV)

553 Gaeta XI

UELN: 191 008 03 00553 21
Datum oždrebljenja: 06.05.2021.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: CONVERSANO
Rod: GIDRANE
Tjelesne mjere:
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena: 15.000,00 kn (14.285,72 + PDV)

545 Favory Trompeta XVI-1

UELN: 191 008 03 00545 21
Datum oždrebljenja: 11.04.2021.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: FAVORY
Rod: EUROPA
Tjelesne mjere:
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena:  11.300,00 kn (10.761,91 + PDV)

551 Conversano Capriola V-2

UELN: 191 008 03 00551 21
Datum oždrebljenja: 29.04.2021.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: CONVERSANO
Rod: DEFLORATA
Tjelesne mjere:
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena: 13.000,00 kn (12.380,96 + PDV)

557 Conversano Wera II-1

UELN: 191 008 03 00557 21
Datum oždrebljenja: 04.10.2021.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: CONVERSANO
Rod: THEODOROSTA
Tjelesne mjere:
Uzgajivač: Državna ergela Lipik
Vlasnik: Državna ergela Lipik
Cijena:  10.000,00 kn (9.523,81 + PDV)

Skip to content