OCJENJIVANJE KOBILA LIPICANSKE PASMINE PRIVATNOG UZGOJA

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u 2019. godini nastavlja s ocjenjivanjem kobila lipicanske pasmine privatnog uzgoja, a koja je propisana uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj. Ocjenjivanje kobila planirano je prema slijedećem rasporedu:

  • dana 21. studenog 2019. godine (četvrtak) u Državnoj ergeli Đakovo (zatvorena jahaonica) s početkom u 9 sati
  • dana 22.  studenog 2019. godine (petak) u Državnoj ergeli Lipik s početkom u 9 sati

Obveza komisijske ocjene kobila stupila je na snagu za sve kobile oždrebljene 2014. godine i kasnije, a navedena praksa provodit će se svake godine na prethodno definiranim punktovima. U slučaju izostanka ocjene, ždrebad takvih kobila neće se uvesti u registar lipicanske pasmine Republike Hrvatske, već će biti upisana u registar konja za uzgoj i proizvodnju.

Prijave se dostavljaju na adresu; Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Gudovačka cesta 1d, 43251 Gudovac, ili se može prijaviti telefonski na broj 043 638 075 – Domagoj Tadić, dipl.ing. ili na broj 032 338 455 – Mario Šošić, dipl.ing.

Did you like this? Share it!

Skip to content